Vnútorné zateplenie

Interiérové zateplenie sa bežne neodporúča, lebo pôvodné murivo ostane v zime prechladené, čo spôsobí kondenzáciu vodnej pary v konštrukcii. Tento problém sa dá obísť kapilárne aktívnym materiálom, ktorý kondenzát odvedie - rozpije. Tým sa dosiahne rýchle spätné odparenie vody z muriva.

STYRCON 200 je kapilárne aktívny. Cementová štruktúra rozpije vodu vzniknutú rosením v obvodovej stene a odvedie ju do väčších priestorov medzi granule polystyrénu.Tu sa voda odparí. Tento jav sa odohráva v celom priereze dosky STYRCON®200, nielen na vnútornom povrchu. 

Bežná teplená izolácia túto vlastnosť nemá. Naopak, pri jej použití ako vnútoré zateplenie, dochádza k hromadeniu zkondenzovanej vody za izoláciou, bez možnosti rýchleho odparenia.

Viac teoretických informácií nájdete v článku:
O vnútornom zateplení