Možnosti platby a doprava

SPÔSOB PLATBY

 • Bankovým prevodom / vkladom - na základe prijatej zálohovej faktúry na nižšie uvedený účet. Pre urýchlenie dodania tovaru nám po zaplatení zálohovej faktúry zašlite potvrdenie o úhrade e-mailom na obchod@styrcon.sk

Banka: SBERBANK, a.s.
Číslo účtu: 4220181606 / 3100
IBAN: SK43 3100 0000 0042 2018 1606
SWIFT: LUBASKBX
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

 • Na dobierku - týmto spôsobom sa dá platiť len za niektoré produkty.
 • V hotovosti - v sídle našej spoločnosti. Na základe tejto úhrady Vám bude tovar dovezený alebo si ho budete môcť obsobne vyzdvihnúť. 

 

Platba platobnými kartami nie je možná!

DOPRAVA

 • Zatepľovací systém STYREXON a jeho komponenty, cementové zmesi a výrobky z polystyrén-cementu

Auto do 3,5t      0,8 €/km obojsmerne z Jelenca (pri Nitre) 
Kamión do 24t     1,3 €/km obojsmerne z Jelenca (pri Nitre)
Osobný odber:  
- Styrcon s.r.o., Hlavná 71, Jelenec

 • Omietky ACTIN a výrobky Polytex

Tovar do 150 kg     12,0 €
Tovar nad 150 kg     zadarmo
Osobný odber:
- Polytex s.r.o., Porúbka 232
- Styrcon s.r.o., Hlavná 71, Jelenec

 • Omietky weber.pas a výrobky Weber

Tovar do 150 kg     12,0 €
Tovar nad 150 kg     zadarmo
Osobný odber:
Saint-Gobain Construction Products s.r.o.
- Stará Vajnorská 139, Bratislava
- Zvolenská cesta 17, Banská Bystrica
- Pavla Mudroňa 5, Žilina
- Hraničná 2, Košice-Barca

Všetky uvedené ceny sú s DPH

 

VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY

Každý odberateľ výrobkov v súlade s ponukou dodávateľa má nárok na doručenie objednaného tovaru na nim určené miesto vykládky v rámci SR pri splnení nasledujúcich podmienok:

 • Preprava je dodávateľom zabezpečovaná prostredníctvom prepravnej spoločnosti.
 • Termín dodania do 2 až 5 dní od akceptácie objednávky.
 • Tovar môže byť doručený kedykoľvek v priebehu uvedeného termínu do 18,00 hod.
 • Uvedené ceny platia len pre prepravu v období keď vonkajšia teplota neklesne pod +5 0C. Pri nižšej teplote bude cena za prepravu stanovená individuálne.
 • Odberateľ je povinný zabezpečiť prebratie zásielky. Ak doba vykládky presiahne 1 hodinu je odberateľ povinný uhradiť náklady s tým spojené.
 • Dodávateľ nie je povinný zabezpečiť manipulačnú techniku na vykládku tovaru.
 • Ak sa nebude v dobe doručenia nachádzať na adrese doručenia žiadna osoba oprávnená prevziať zásielku, prepravca odvezie zásielku späť  k dodávateľovi a ten je oprávnený náklady preúčtovať odberateľovi.
 • Reklamáciu zásielky z titulu dopravy (poškodený, chýbajúci tovar, zámeny, poškodený obal výrobku, oneskorený dovoz, atď.) je odberateľ povinný uviesť pri prevzatí tovaru, zaznamenať ju do sprievodnej dokumentácie prepravcu a bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Pri neskoršej reklamácii sa vystavuje riziku, že reklamácia nemusí byť dodávateľom uznaná za oprávnenú.