O firme

Sme pôvodná Slovenská spoločnosť, ktorej korene siahajú do roku 1991. Vtedy naše združenie SVH Konzorcium začalo s vývojom technológie na výrobu polystyrén-cementovej zmesi vhodnej na tepelnú izoláciu. Konzorcium sa o rok neskôr (1992) transformovalo do spoločnosti s ručením obmedzeným - Styrcon s.r.o. Venujeme sa hlavne výrobe polystyrén-cementovej zmesi lisovanej do dosiek s názvom STYRCON 200. Vývoj technológie, ktorá je naša originálna a patentovo chránená, bol tak impulzom pre vznik našej spoločnosti.

Prvé roky zamerané na vývoj bez väčšieho kapitálového zabezpečenia v prenajatých priestoroch nakoniec vyústili v roku 1994 do priznania patentu a certifikácie výroby. Od tejto doby sa dá hovoriť aj o komerčnom rozvoji firmy. 

Osvedčením zatepľovacieho systému STYREX v r.1997, neskôr premenovaného na STYREXON, založenom na tepelnej izolácii STYRCON®200, sme položili základy širokého využitia vlastností nášho materiálu pri zatepľovaní celej škály stavebných objektov od rodinných domov až po veľké komerčné stavby. 

Presťahovaním v roku 1999 do vlastných priestorov v Jelenci (pri Nitre) dostala firma silný impulz pre svoj ďalší rozvoj. Znásobili sme výrobnú kapacitu, zväčšili skladové plochy a vznikli reprezentatívne administratívne priestory vhodné aj na prezentačné účely.

Rok 2006 je ďalším medzníkom. Potreba použitia špeciálnej, paropriepustnej lepiacej stierky na STYRCON®200 bola dôvodom spustenia linky na výrobu suchých lepiacich cementových zmesí, ktoré rozšírili portfólio našich výrobkov.

V spolupráci so spoločnosťou ATABAU sme od r. 2013 rozbehli výstavbu nízkoenergetických a pasívnych Styrconových domov. Je to ďalší originálny nápad, keď tenkostenná oceľová konštrukcia je opláštená STYRCONom. Z toho plynúce výhody prinášajú nečakané benefity.

Starostlivosť o zákazníka a poskytovanie bezchybného produktu je prvoradým cieľom našej spoločnosti. Kvalita nie je stav, ale proces spĺňania požiadaviek a trvalého zlepšovania efektívnosti systému manažérstva kvality. Zákazník a jeho nároky i požiadavky sú impulzom pre naše neustále zdokonaľovanie. Na to je potrebné veľké množstvo dôvery zákazníkov. Táto dôvera môže existovať a prehlbovať sa iba, ak sa služby spoločnosti prejavujú najvyšším stupňom serióznosti, spoľahlivosti, dôvery a profesionálnych schopností. To je naša politika kvality.

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. nám udelilo známku SPOĽAHLIVÝ VÝROBNÝ PODNIK 2016 . V odvetví priemyselnej výroby na Slovensku, kde aktívne pôsobí 75 316 podnikov, kritériám hodnotenia ekonomického zdravia a dobrej platobnej morálke vyhovelo len 4,1 % podnikov.

Súčasný stav je tak odrazom úspechu, ku ktorému sa spoločnosť Styrcon s.r.o. dopracovala. Sme hrdí na našu "rodinnú firmu" a na to, že Vám, našim zákazníkom, vieme ponúknuť tie najlepšie riešenia.
 

 • Styrcon sro vstup.jpg
  Styrcon sro vstup.jpg
 • Styrcon sro nakladaci priestor.jpg
  Styrcon sro nakladaci priestor.jpg
 • Styrcon sro pohlad zo zahrady.jpg
  Styrcon sro pohlad zo zahrady.jpg
 • Styrcon sro zadny dvor.jpg
  Styrcon sro zadny dvor.jpg
 • Styrcon sro sklad.jpg
  Styrcon sro sklad.jpg
 • Styrcon sro vyroba dosiek.jpg
  Styrcon sro vyroba dosiek.jpg
 • Styrcon sro vyroba lepidiel.jpg
  Styrcon sro vyroba lepidiel.jpg