Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdilo hodnotenie spoločnosti Styrcon s.r.o. v odvetví priemyselnej výroby za rok 2016. Firma sa zaradila medzi spoločnosti, ktoré prešli prísnou analýzou s výbornými výsledkami a získali známku SPOĽAHLIVÝ VÝROBNÝ PODNIK. V odvetví priemyselnej výroby na Slovensku aktívne pôsobí 75 316 podnikov. Kritériam hodnotenia ekonomického zdravia a dobrej platobnej morálke vyhovelo len 4,1 % podnikov.

Známku udeľuje Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR), ktorá každoročne analyzuje hospodárske prostredie a ekonomické zdravie podnikov. Pri ich porovnávaní sa opiera o preukázateľné podklady svedčiace o kvalite firmy. Cieľom projektu je zlúčiť skúsené spoločnosti, pre ktoré je kvalita základom úspechu a vyznačujú sa profesionálnym a odborným prístupom.