Ako sa dá zatepliť vlhký dom

Ako sa dá zatepliť vlhký dom

Pôvodne sa domy stavali z dostupných materiálov z okolia - kameňa, hliny, dreva, tehly z blízkej tehelne. Kvalita bývania bola pre tú dobu vyhovujúca. Dnes to už neplatí, naše požiadavky na bývanie sú iné. Bez pochopenia starých technológii použitých pri stavbe, ich funkčnosti a limitov, sa pri renovácii týchto domov dopúštame často fatálnych chýb.

 

Staré domy majú nedokonalú alebo žiadnu horizontálnu hydroizoláciu. Základom sú na sucho naukladané kamene do hĺbky 20-30 cm. Vplyv zemnej vlhkosti starí majstri riešili tak, že osadili dom nad terén - na sokel. Pod drevenou dlážkou bola vrstva škváry, vápna a pod.a odparená vlhkosť difundovala do interiéru. Dom bol postavený tak, aby nemal žiadne parozábrany, aby dýchal. Dokonca ani okná netesnili, čo malo svoj význam. Vykurovanie sálavým teplom (kachle, pec) výrazne znižovalo relatívnu vlhkosť v dome a ten ostával suchý. 

Dnes máme už inú predstavu o bývaní. Ale aby sa v tých starých domoch dalo žiť aj v súčasnosti treba mať na pamäti, že nové materiály a stavebné technológie musia korešpondovať s tými starými a nie ísť proti nim.

Polystyrén-cementová izolácia STYRCON 200 je izolácia, ktorá rešpektuje pôvodný charakter domu. Príkladom je rekonštrukcia hlineného domu z konca 18. stor. v Jelenci, v ktorom je inštalované Tribečské múzeum minerálov. Práce sa týkali exteriéru (drenáž, sokel, fasáda) aj interiéru.

 

Sokel a jeho drenážovanie: Pozdĺž základu bol spravený výkop. Po priložení nopovej fólie k základu bol zasypaný a na vrchu spravený betónový okapový chodník. Sokel bol očistený, odsolený, prach odstránený vysávačom a nakoniec rozprašovačom napenetrovaný. Hĺbková penetrácia spevnila podklad a umožnila lepenie dosiek STYRCON 200. "Falošný" kamenný sokel bol urobený ako primurovka, ktorá sa nedotýka domu. Medzi ním a soklom zatepleným doskami STYRCON je medzera, do ktorej sa odvetráva zemná vlhkosť spoza nopovej fólie. Odvetranie cez kamenný sokel je zabezpečené cez nepravidelne ponechané štrbiny medzi kameňmi.

 

Fasáda: Pôvodná omietka bola nesúdržná a odutá. Po jej zhodení sa podklad - nepálená tehla/hlina - vyzametal a povysával. Hlina sa následne spevnila penetračným náterom PENESTYR, ktorý sa aplikoval striekaním. Až potom sa lepili a kotvili sanačno-izolačné dosky STYRCON. Po ich zabrúsení a opätovnom napenetrovaní sa STYRCON presieťkoval. Ako povrchová úprava bola zvolená minerálna omietka.

 

Interiér: Pôvodná drevená dlážka ostala zachovaná. Len sa prebrúsila, napustila konzervačným prípravkom. Kvôli zachovaniu difúzie sa jej povrch nelakoval, ale voskoval. Zo stien bola pôvodná omietka obitá. Doskami STYRCON boli steny obložené pozdĺž podlahy. Tým sa zabezpečil maximálny odvod zemnej vlhkosti zo stien. Po upevnení elektrických rozvodov sa steny omietli vápenou jadrovou a štukovou omietkou.