Články

O VNÚTORNOM ZATEPLENÍ

O VNÚTORNOM ZATEPLENÍ

Hlavným cieľom pri vnútornom zateplení je dosiahnutie tepelnej pohody, nie energetická úspora. Je tu však riziko vzniku kondenzácie vzdušnej vlhkosti za izoláciou, ktorá môže poškodiť murivo a viesť k vzniku plesní. Na elimináciu tohto problému je nevyhnutné(!) použiť kapilárne aktívny materiál, ktorý dokáže kondenzát rozpiť a odpariť.

 

 

Ako sa dá zatepliť vlhký dom

Ako sa dá zatepliť vlhký dom

Pôvodne sa domy stavali z dostupných materiálov z okolia - kameňa, hliny, dreva, tehly z blízkej tehelne. Kvalita bývania bola pre tú dobu vyhovujúca. Dnes to už neplatí, naše požiadavky na bývanie sú iné. Bez pochopenia starých technológii použitých pri stavbe, ich funkčnosti a limitov, sa pri renovácii týchto domov dopúštame často fatálnych chýb.

STYRCON nie je obyčajná izolácia!

STYRCON nie je obyčajná izolácia!

STYRCON®200 sú polystyrén-cementové dosky, ktoré sú vyrábané už 25 rokov podľa slovenského vlastného patentu. Vďaka svojej štruktúre majú dosky STYRCON niekoľko výnimočných vlastnosti: paropriepustnosť lepšiu ako tehlové murivo, pórovitosť väčšiu ako sanačná omietka a nehorľavosť rovnakú ako betón. A načo je to dobré? Tu je niekoľko príkladov: