STYRCON nie je obyčajná izolácia!

STYRCON nie je obyčajná izolácia!

STYRCON®200 sú polystyrén-cementové dosky, ktoré sú vyrábané už 25 rokov podľa slovenského vlastného patentu. Vďaka svojej štruktúre majú dosky STYRCON niekoľko výnimočných vlastnosti: paropriepustnosť lepšiu ako tehlové murivo, pórovitosť väčšiu ako sanačná omietka a nehorľavosť rovnakú ako betón. A načo je to dobré? Tu je niekoľko príkladov:

 

Rodinný dom, Jelenec

Rodinný dom, Jelenec  2012     Rodinný dom, Jelenec  2012Kontaktné zateplenie domov z hliny/nepálenej tehly nie je možné riešiť polystyrénom, dosky STYRCON v tomto prípade nemajú alternatívu. Tieto stavby nemávajú dobré základy a sú bez hydroizolácie. „Od základu až po povalu“ sú difúzne otvorené a preto veľmi citlivé na stavebné zásahy.

Na odkopaný základ bola priložená nopová folia, prisypaná kamenivom navrchu s betónovým okapovým chodníkom (od cesty). Pred lepením dosiek STYRCON musí byť na hlinený podklad kvalitne prevedená (striekaním) hĺbková penetrácia. Po ukotvení dosiek a nanesení základnej vrstvy so sieťkou, treba zvoliť difúzne otvorenú omietku (napr. minerálnu). STYRCON zachováva paropriepustnosť pôvodného muriva a v soklovej časti spôsobuje jeho rýchlejšie vysušovanie.

 

Rodinný dom, Hrubý Šúr

Rodinný dom, Hrubý Šúr  2001Rodinný dom, Hrubý Šúr  2001Veľmi pôsobivá renovácia starého mlynu na originálny rodinný dom. Stavba pôvodne nebola izolovaná. Tehlové murivo bolo vlhké, voda sa z neho dala doslova "vyžmýkať". Hydroizolácia sa robila podrezávaním muriva. Následne použité zateplenie so STYRCONom zároveň funguje ako sanačná omietka, murivo sa prehrieva, vysušuje, pričom vodná para plynule prechádza cez zateplenie. Z interiérovej strany je zachované režné murivo ako dekorácia stien.

 

Administratívna budova, Nitra - hrad

Administratívna budova, Nitra - hrad  2006Administratívna budova, Nitra - hrad  2006Pôvodne garážová prístavba ku hradnému múru prešla kompletnou renováciou. V nadstavbe boli dosky STYRCON použité pri vymurovaní podkrovia ako alternatíva sadrokartónu a ako paropriepustná tepelná izolácia od vlhkého hradného múru. Tieto priestory teraz slúžia na kancelárske účely. Zateplená prístavba po pravej strane je súčasťou Diecézneho múzea nitrianskeho hradu a je využívaná ako skladové priestory.

 

 

 

 

 

 

Kostol sv. Mikuláša, Nováky

Kostol sv. Mikuláša, Nováky  2012Kostol sv. Mikuláša, Nováky  2012Vysušenie soklovej časti muriva z interiérovej strany kostola. Pôvodná omietka bola čiastočne zhodená, zvyšná časť dorovnaná. Dosky STYRCON boli lepené a kotevné k podkladu, armované sklosieťovinou a paropriepustnou stierkou Lep-Stryr, následne povrchovo upravené štukovou omietkou. Sokel je vystúpený, s priznanou hornou hranou.

 

 

 

Garáže budovy J&T, Bratislava Patrónka

Garáže budovy J&T Bratislava, Patrónka  2011Garáže budovy J&T Bratislava, Patrónka  2011Nenáročné zateplenie stropov garáží v prízemí administratívnej budovy. Dosky STYRCON boli lepené a kotvené do stropu bez ďalšej povrchovej úpravy.

 

 

 

 

Článok bol uverejnený v  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt SME logo