Nehorľavé zateplenie

STYRCON 200 je nehorľavý kvôli cementovej škrupine na každej polystyrénovej guľôčke. Táto bariéra zabraňuje šíreniu plameňa. Izoluje polystyrénové granule od seba. Ak sú tepelnoizolačné dosky STYRCON®200 vystavené priamemu ohňu, polystyrén sa z nich len postupne odparí, ale cementový skelet ostane. Dosky ostanú doskami, nebortia sa, nič z nich neodkvapkáva.

Využitie nehorľavého zateplenia:

  • výškové stavby nad 22,5 m
  • únikové východy
  • bleskozvody
  • schodiská 
  • garáže

Pri budovách slúžiacich ako nemocnice a domovy dôchodcov je nevyhnutné, aby fasáda bola zateplená nehorľavým systémom, lebo v prípade požiaru sa stavebné otvory - okná, dvere - stávajú únikovými východmi!