Nehorľavé zateplenie

Polystyrén-cementové dosky STYRCON 200 sú vďaka jemnej cementovej škrupine na každej polystyrénovej guľôčke nehorľané. Táto bariéra zabraňuje šíreniu plameňa. Izoluje polystyrénové granule od seba. Ak sú tepelnoizolačné dosky STYRCON®200 vystavené priamemu ohňu, polystyrén sa z nich len postupne odparí, ale cementový skelet ostane. Dosky ostanú doskami, zachovajú si svoj tvar, nebortia sa, nič z nich neodkvapkáva.

Využitie nehorľavého zateplenia:

  • výškové stavby nad 22,5 m
  • únikové východy
  • bleskozvody
  • schodiská 
  • garáže

Pre požiarno-technické účely vyrábame STYRCON 300. Je určený na pochôdznu protipožiarnu výplň stavebných otvorov a stropných prestupov v železobetónovej konštrukcii. Jeho minimálna nosnosť je 300 kg. Tento debniaci a protipožiarny prvok sa vloží do debnenia v mieste stropného prestupu a zabetónuje. Tým sa zafixuje na svojom mieste a stane sa bezpečným a pochôdznym. 

STYRCON 300 zlepšuje:

•    bezpečnosť práce a odborné zabezpečenie staveniska
•    protipožiarnu ochranu stavby