STYRCON 200

Polystyrén-cementová tepelnoizolačná doska

Dostupnosť:
Na sklade
Obj. čislo:
1000
Obsah balenia:
1 ks

Popis

V prípade záujmu dopytujte nás na cenu dosiek STYRCON
cez Kontaktný formulár alebo e-mailom styrcon@styrcon.sk

STYRCON®200 sú dosky lisované zo zmesi granulovaného penového polystyrénu a cementu. Polystyrénové granule sú obalené jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makropórovitú štruktúru. Výborná difúzna schopnosť je daná veľkou kapacitou pórov, do ktorých môžu vodné pary voľne difundovať. Materiál tak spĺňa naraz dve funkcie: mikroventilačnú a expanznú. Alebo inak povedané, Styrovoná doska v kontakte s murivom ktoré obsahuje vodu, rozpije vlhkosť/kondenzát v cementovej štruktúre a následne ho odparí vo svojich póroch. 

STYRCON 200 má cementový povrch ktorý ľahko naviaže iné silikátové hmoty (cement, omietky). Dá sa pohodlne mechanicky opracovať (rezaním, pílením, brúsením) do požadovaných tvarov. Jeho použitie v stavebníctve je mnohoraké:
•    V tepelnoizolačnom systéme (ETICS) – STYREXON ako izolant na paropriepustné zateplenie budov bez požiarneho obmedzenia.
•    Interiérové zateplenie s ohľadom na teplotechnické obmedzenia a odporúčania výrobcu.
•    Na sanáciu negatívnych prejavov vlhkého muriva (alternatíva sanačnej omietky).
•    V podkroví na zateplenie šikmej strechy, prekrytie krokiev, s pohľadovou úpravou – omietkou (alternatíva sadrokartónu). 
•    Na rýchle vymurovanie ľahkých priečok.
•    Na zateplenie plochej strechy, stropu, povaly a podlahy.

 

Pre technické údaje pozri záložku Doplňujúce informácie

 

 

        

        

        

Parametre

Hmotnosť3,6 kg
Výška0,45 m
Šírka0,9 m

Doplňujúce informácie

STYRCON 200 - Technické údaje

Vlastnosť     Skúšobná metóda Limitné/deklarované parametre
Reakcia na oheň STN EN 13501-1   A2 – s1,d0
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ  STN EN 12667   max. 0,047 W/K.m
Faktor difúzneho odporu μ STN EN 12086   max. 10
Pevnosť v ťahu kolmo na dosku STN EN 1607+AC   min.  80 kPa
Pevnosť v šmyku STN EN 12090   min.  80 kPa
Pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení STN EN 826   min.  140 kPa
Pevnosť v ohybe  STN EN 12089   min.  100 kPa
Modul pružnosti STN EN 12090   min.  3 000 kPa
Rozmery: dĺžka, šírka STN EN 822   900 x 450 mm 
Rozmery: hrúbka STN EN 823   30 - 150 mm (každých = 10 mm)
Pravouhlosť STN EN 824    max.  5 mm/m
Rovinnosť STN EN 825   max.  3 mm
Nasiakavosť pri ponorení (24 hod.) STN EN 1609+AC   max.  3,8 kg/m2
Rozmerová stabilita pri 70°C/90% vlhkosti STN EN 1604+AC   ± 0,5 %
Uvoľňovanie nebezpečných látok     Karta bezpečnostných údajov
     

Dosky STYRCON 200 sú ukladané na paletu (paleta S má rozmer 1,4m x 1,0m) do výšky cca. 2,0m na väzbu, označené štítkom a fixované. Množstvo dosiek uložených na palete závisí od ich hrúbky. Vami objednané množstvo však nie je viazané na uvedené počty na palete.

Hrúbka
dosky
 Hmotnosť
dosky
 Počet ks
na palete
 Počet m2
na palete
30 mm 3,4 kg 150 ks 60,0
40 mm 3,6 kg 120 ks 51,6
50 mm 4,0 kg 108 ks 43,2
60 mm 4,9 kg 90 ks 36,0
70 mm 5,6 kg 78 ks 31,2
80 mm 6,5 kg 69 ks 27,6
90 mm 7,2 kg 63 ks 25,2
100 mm 8,0 kg 57 ks 23,1
110 mm 8,9 kg 51 ks 20,7
120 mm 9,6 kg 48 ks 19,4
130 mm 10,5 kg 45 ks 18,2
140 mm 11.3 kg 42 ks 17,0
150 mm 12.1 kg 39 ks 15,8