Sanačné zateplenie

Polystyrén-cementové dosky STYRCON 200 majú výbornú paropriepustnosť, ktorá je daná pórovitosťou štrukúry. Cement nevypĺňa priestory medzi granulkami polystyrénu, tie ostávajú voľné. Tvoria sieť veľkých nekapilárnych - nevzlínavých a navzájom poprepájaných pórov. V doskách STYRCON®200 sa nachádzajú aj kapilárne póry. V cementovej škupine. Sú však krátke a vzlínajúca voda sa ihneď odparuje do spomínaných medzizrnných priestorov. 

Dosky STYRCON®200 v kontakte s vlhkým murivom ostávajú na povrchu suché. K odpareniu vody dochádza priamo v doskách. Na rovnakom princípe funguje aj sanačná omietka. Na rozdieľ od nej je kapacita pórov v doskách STYRCON®200 podstatne väčšia. Navyše dochádza k tomu, že pôvodná stena je po zateplení teplejšia, výpar vody do styrconovej štruktúry väčší ako v sanačnej omietke - murivo sa rýchlejšie vysušuje! Zdravé zateplenie pre staré domy!

Využitie sanačného zateplenia pre staré domy:

  • Staré domy z pálenej tehly, hliny, kameňa
  • Staré budovy s vlhkými stenami
  • Historické stavby