Hlinený dom v Jelenci - fasáda

Zatepľovaná plocha:  100 m2
Hrúbka zateplenia:  6-8-10 cm
Povrchová úprava:  Minerálna omietka Weber.min 3 mm roztieraná (Weber Terranova)
Adresa:  Jelenec, Čaládka 309

Popis:  Rekonštrukčné práce domu v ktorom je inštalované Tribečské múzeum minerálov sa týkali aj fasády. Pôvodná omietka bola nesúdržná a odutá. Po jej zhodení sa podklad - nepálená tehla/hlina - vyzametal a povysával. Hlina sa následne spevnila penetračným náterom PENESTYR, ktorý sa aplikoval striekaním. Až potom sa lepili a kotvili sanačno-izolačné dosky STYRCON. Po ich zabrúsení a opätovnom napenetrovaní sa STYRCON presieťkoval. Ako povrchová úprava bola zvolená minerálna omietka.

 

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.01.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.01.jpg

  Hlinený dom z 18.stor. zateplený doskami STYRCON je dôkazom, že i takéto stavby je možné zrenovovať tak, aby ostala zachovaná funkčnosť i historická hodnota stavby.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.02.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.02.jpg

  Pôvodný stav z dvorovej časti.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.03.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.03.jpg

  Hlinená omietka s plevami bola zvetraná a odutá. Po jej obití sa ukázalo pôvodné murivo z hlinených tehál.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.04.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.04.jpg

  Murivo sa po očistení a odprašnení napenetrovalo hĺbkovou penetráciou - PENESTYRom.
  Dôležitým detailom je styk muriva s gánkom. Aby nedošlo ku kapilárnemu prenosu vody, bola štrbina vyplnená styrconovou zmesou. Alternatívne by sa mohlo použiť kamenivo vhodnej veľkosti.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.05.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.05.jpg

  Ešte pred zateplením sa po fasáde potiahla elektroinštalácia, pôvodné okná a dvere prešli kompletnou renováciou.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.06.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.06.jpg

  Pri pohľade od ulice je vidieť, že murivo v spodnej časti je inej farby. Hlina je tmavšia so stopami po starších malých oknách. Táto stavebná fáza je cca. z roku 1764.
  Tehly zo svetlej hliny dokumentujú prestavbu domu v roku 1945.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.07.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.07.jpg
 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.08.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.08.jpg

  Dosky STYRCON boli priamo lepené na napenetrovaný-spevnený podklad. Vďaka svojej makroporéznej štruktúre STYRCON nenaberá prípadnú vlhkosť z podkladu a zachováva nezmenený difúzny tok vodnej pary.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.09.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.09.jpg

  Okná boli zarovnané s pôvodnou stenou. Po odstránení omietky sa tento styk zateplil 3 cm STYRCONom. Pri väčšej hrúbke ateplenia by zaniklo drevené zdobenie - rímsy nad oknami. Budova by stratila svoj pôvodný charakter.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.10.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.10.jpg

  Použitím rôznej hrúbky dosiek STYRCON na fasáde a okolo okien vznikla ozdobná zapustená šambrána, ktorá nekazí, ale dopĺňa pôvodnú architektúru.
  Dôležitým detailom bolo vzájomné prekrytie-zapustenie dosiek STYRCON rôznej hrúbky do seba. Nestačí ich len priložiť k sebe.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.termokamera02.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.termokamera02.jpg

  Okná ostali pôvodné a hoci boli utesnené páskami, sú výrazným tepelným mostom. Zapustené šambrány hoci sú z 3 cm izolácie, na termosnímke vôbec nevyzerajú zle. Rozdiel oproti fasáde je len 1,5-2°C.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.11.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.11.jpg
 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.12.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.12.jpg

  Pred zasieťkovaním zateplenia - nanesením základnej vrstvy, je potrebné olištovať vystupujúce hrany šambrán a nárožia. Tiež vystužiť kúty otvorov pásmi diagonálne uloženej sieťoviny.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.13.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.13.jpg

  Pre zachovanie paropriepustnosti zateplenia systémom STYREXON je treba použiť systémovú lepiacu a armovaciu stierku - LEPSTYR. Vďaka svojej pozéznosti zachováva difúznu vodivosť dosiek STYRCON.

 • Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.14.jpg
  Zateplenie fasady. Muzeum mineralov Jelenec.14.jpg

  Po ukončení zateplenia ostáva posledný krok. Správne zvolená omietka na fasádu domu. V tomto prípade bola použitá minerálna omietka zrnitosti 3 mm. Má výbornú paropriepustnosť a zvolená hrúbka stavbu dostatočne chráni pred poveternostnými vplyvmi. Na šambrány a ozdobné fasádne prvky bola kvôli kontrastu použitá jednovrstvová vápenocementová omietka.