Paropriepustné zateplenie domu

Polystyrén-cementové dosky STYRCON 200 majú výbornú paropriepustnosť, ktorá je daná pórovitosťou štruktúry. Cement obaľuje granule polystyrénu, ale nevypĺňa priestory medzi nimi. Tie ostávajú voľné. Paropriepustnosť dosiek STYRCON 200 je lepšia ako má pôvodné murivo z betónu, tehly, alebo pórobetónu. Ak sa nimi zateplí dom, nehrozí že by vodná para v konštrukcii kondenzovala. Pri použití polystyrénovej tepelnej izolácie sa to stáva. Zateplené murivo sa "zarosí", zníži sa tým účinnosť zateplenia a môže dôjsť aj k hygienickým závadám - vznik plesní. Toto pri STYRCONe nehrozí.

Aby bolo zateplenie domu doskami STYRCON 200 paropriepustné, treba použiť difúznu lepiacu stierku, vhodnú omietku a ďalšie komponenty. Tie spolu tvoria zatepľovací systém STYREXON ideálny pre zdravé zateplenie rodinných domov.

 

STYRCON 200 je výbornou alternatívou za minerálnu vlnu Nobasil, Rockwooll a pod. 

Pri zatepľovaní sa neohýba, nevlní, nepichá a netreba ho dvakrát presieťkovávať. Dôležité je, že rovnako paropriepustné ako STYRCON je aj systémové lepidlo LepStyr plus. Proste Váš dom ostane dýchať aj po presieťkovaní a nanesení omietky! STYRCON je iný ako Nobasil!

 

Zateplenie rodinného domu, bytovky a inej stavby systémom STYREXON:

  • Novostavby so zbytkovou stavebnou vlhkosťou, ktoré treba rýchlo zatepliť. Napríklad, ešte pred urobením omietok a podlahy v interiéri.
  • Rodinné domy so studenými stenami, prípadne s rosným bodom na vnútornom povrchu stien.
  • Bytové domy z panelov, kde by kondenzácia mohla spôsobiť koróziu železných prvkov konštrukcie.
  • Všetky stavby, kde je potrebné zachovať difúziu pôvodného muriva.