Paropriepustné zateplenie domu

Polystyrén-cementové dosky STYRCON majú výbornú paropriepustnosť, ktorá je daná pórovitosťou štrukúry. Cement obaľuje granule polystyrénu, ale nevypĺňa priestory medzi nimi. Tie ostávajú voľné. Paropriepustnosť dosiek STYRCON® je lepšia ako má pôvodné murivo z betónu, tehly, alebo pórobetónu. Nekondenzuje vodná para v konštrukcii.

Pri použití inej tepelnej izolácie sa stáva, že v zateplenom murive vodná para zkondenzuje. Zníži sa tým účinnosť zateplenia a môže dôjsť aj k hygienickým závadám - vznik plesní.

Aby bolo zateplenie domu doskami STYRCON® paropriepustné, treba použiť difúznu lepiacu stierku, vhodnú omietku a ďalšie komponenty. Tie spolu tvoria zatepľovací systém STYREXON ideálny pre zdravé zateplenie rodinných domov.

 

STYRCON 200 je výbornou alternatívou za minerálnu vlnu Nobasil, Rockwooll a pod. 

Pri zatepľovaní sa neohýba, nevlní, nepichá a netreba ho dvakrát presieťkovávať. Dôležité je, že rovnako paropriepustné ako STYRCON je aj systémové lepidlo LepStyr plus. Proste Váš dom ostane dýchať aj po presieťkovaní a nanesení omietky! STYRCON je iný ako Nobasil!

 

Zateplenie rodinného domu, bytovky a inej stavby systémom STYREXON:

  • Novostavby so zbytkovou stavebnou vlhkosťou, ktoré treba rýchlo zatepliť. Napríklad, ešte pred urobením omietok a podlahy v interiéri.
  • Rodinné domy so studenými stenami, prípadne s rosným bodom na vnútornom povrchu stien.
  • Bytové domy z panelov, kde by kondenzácia mohla spôsobiť koróziu železných prvkov konštrukcie.
  • Všetky stavby, kde je potrebné zachovať difúziu pôvodného muriva.