Kostol v Novákoch

Zatepľovaná plocha:  200 m2
Hrúbka zateplenia:  5 cm
Adresa:  Nováky

Popis:  Kostol sv. Mikuláša v Novákoch. Dosky STYRCON boli použité na vysušenie soklovej časti muriva z vnútornej kostola. Pôvodná omietka bola čiastočne zhodená, zvyšná časť dorovnaná. Dosky STYRCON boli lepené a kotevné k podkladu, armované sklosieťovinou a stierkou LepStryr plus a upravené štukovou omietkou. Sokel je vystúpený, s priznanou hornou hranou. Dosky STYRCON fungujú ako sanačná omietka. Vďaka veľkej makropórovitosti medzi granulkami polystyrénu sa vlhkosť do nich ventiluje.

 • Novaky 13.jpg
  Novaky 13.jpg
 • Novaky 01.jpg
  Novaky 01.jpg
 • Novaky 02.jpg
  Novaky 02.jpg
 • Novaky 03.jpg
  Novaky 03.jpg
 • Novaky 05.jpg
  Novaky 05.jpg
 • Novaky 04.jpg
  Novaky 04.jpg
 • Novaky 08.jpg
  Novaky 08.jpg
 • Novaky 06.jpg
  Novaky 06.jpg
 • Novaky 09.jpg
  Novaky 09.jpg
 • Novaky 07.jpg
  Novaky 07.jpg
 • Novaky 10.jpg
  Novaky 10.jpg
 • Novaky 11.jpg
  Novaky 11.jpg