STYRCON 300

Protipožiarna polystyrén-cementová doska určená ako pochôdzna výplň stavebných otvorov a stropných prestupov v železobetónovej konštrukcii. 

Dostupnosť:
Na objednávku
Obj. čislo:
1318

Popis

STYRCON 300 je kompozitná homogénna zmes granulovaného penového polystyrénu a cementu. Polystyrénové granule sú obalené cementovou škrupinou, ktorá dodáva materiálu pevnosť a spôsobuje nehorľavosť. STYRCON 300 je dodávaný v základnom tvare ako doska o rozmeroch 900 x 450 mm a variabilnej hrúbky. Rezaním a lepením sa dá formovať do požadovaných tvarov. Vloží sa na určené miesto do debnenia medzi oceľovú výstuž a zabetónuje. STYRCON 300 má garantovanú nosnosť min. nosnosť 300 kg a stáva sa z nej tak pochôdzna protipožiarna výplň stropných otvorov! Do protipožiarnej výplne STYRCON 300 sa dajú ľahko vŕtať otvory pre inštaláciu potrubí. Treba však počítať s tým, že sa výplň oslabí a nosnosť prestáva byť garantovaná. 

Pochôdzna protipožiarna výplň stropných otvorov STYRCON 300 je súčasťou certifikovaného systému požiarnych upchávok, ktorý spĺňa požiarnu odolnosť podľa EN 13501-2:2016, testovanú podľa EN 1366-3. Systém tesnenia prestupu inštalácií pozostáva z ablatívneho náteru na prvku stropnej výplne zo STYRCON 300, intumescentného tmelu a spevňujúcej pásky, prípadne protipožiarnej manžety na inštaláciách. Technické poradenstvo, dodávku materiálov a školenie pre požiarne upchávky zabezpečuje spoločnosť CONSOLL, s.r.o.

STYRCON 300 zlepšuje:
•    bezpečnosť práce a odborné zabezpečenie staveniska
•    protipožiarnu ochranu stavby

Pre technické údaje pozri záložku Doplňujúce informácie

 

      

 

 

Parametre

Výška0,9 m
Šírka0,45 m

Doplňujúce informácie

Technické údaje

 

Vlastnosť  Skúšobná metóda  Limitné / deklarované parametre  
Objemová hmotnosť   STN EN ISO 29470 300 kg/m3 (± 10 %)
Požiarna odolnosť  STN EN 1366-3
STN EN 13501-2
El 120 min
Reakcia na oheň STN EN 13501-1 A2 – s1,d0
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ STN EN 12667 0,09 W/m.K
Pevnosť v tlaku STN EN 826 min.  400 kPa
Pochôdzna nosnosť STN EN 14963 min.  300 kg / 2 940 N.m (J)
do rozmeru 2000 x 1200 mm
Uvoľňovanie nebezpečných látok   Karta bezpečnostných údajov